سومین همایش بین المللی سیره طب نبوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

زمان برگزاری: 21 الی 23 آذر ماه 1396

آخرین فرصت ارسال مقالات: 15شهریور 1396

آدرس دبیرخانه: شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه دهم

http://sire-teb.sums.ac.ir/fa/

وضعیت: درحال دریافت مقالات

منتظر حضور فعال شما در این رویداد هستیم!