دومین کنگره بین المللی بیمارهای خونی

دومین کنگره بین المللی بیمارهای خونی

دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی

12 الی 14 اردیبهشت ماه 1396

http://ichd2017.ir

وضعیت: برگزار شده

چنانچه در این کنگره شر کت داشته اید دیدگاه خود را نسبت به نحوه اجرای کنگره با دیگران به اشتراک بگذارید!